भारतीय संविधानाच्या कोणत्या भागानुसार कल्याणकारी राज्याची संकल्पना दिसून येते

भारतीय संविधानातील अनेक भाग राज्यांच्या कल्याणकारी संकल्पनांच्या संदर्भात बोलतात. तरीही, खासगी खंड ४२ आणि खंड ४४ म्हणजे संविधानातील दोन खंड असतात ज्यांमध्ये राज्यांच्या कल्याणकारी संकल्पना वर विचार केले आहे.

खंड ४२ म्हणजे राज्यांची संरचना आणि शासनपद्धती बाबतची धारा असते. हे खंड राज्यांच्या संरचनेच्या स्तरावर लक्ष केंद्रित करते आणि राज्यांच्या कल्याणाच्या निमित्तांची चर्चा करते.

दुसरा खंड, खंड ४४ म्हणजे आर्थिक विकास आणि कल्याण याबाबतची धारा असते. हे खंड अर्थशास्त्र, शेती, सौजन्य आणि बांधकाम यांच्या कल्याणाबाबत विचार करते.

यामध्ये, संविधानातील इतर धारांमध्ये अनेक भाग असतात ज्यांमध्ये राज्यांच्या कल्याणकारी संकल्पना विचारली आहेत. उदाहरणार्थ, धारा ३९ असताना संविधान देशातील सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि सुरक्षा देण्याची संकल्पना करते.

Leave a Comment